Objectius

La Nau Ivanow i aPortada organitzen la quarta edició de la Beca Desperta amb l’objectiu de donar suport a la creació teatral més jove i fresca, en el marc de l’àrea de Suport a Creadors de la Nau Ivanow. A través d’aquesta beca, es posa a l’abast dels artistes l’espai i les condicions tècniques adients per a la creació i producció d’una obra teatral, la garantia d’exhibició de l’espectacle davant el públic i el suport en la comunicació i en la difusió de l’obra.

L’objectiu de la Beca Desperta és donar suport als joves creadors en el procés de creació de les seves obres i contribuir a la seva entrada en les xarxes professionals de difusió artística. Més enllà de donar els recursos per a la projecció d’un espectacle, des de la seva creació fins a la difusió, la Beca Desperta ofereix una experiència formativa als joves creadors que els doni els recursos i les habilitats necessàries per a futurs reptes professionals, tot incidint en el procés de creació i producció, l’exhibició i la comunicació. Es tracta, doncs, de potenciar la vida del projecte més enllà de la Nau Ivanow.

Beca

La Beca Desperta consisteix en:

 • La cessió durant 6 setmanes d’una sala d’assaig, dotada de l’equipament tècnic necessari, i d’un espai de creació d’escenografia, a mitja jornada.
 • 8 dies de presentació de l’obra al públic.
 • L'accés al Viver de Creadors, un espai oficina en convivència amb altres creadors de totes les disciplines artístiques, amb equips d’impressió, Wi-Fi i espais de reunió.
 • Suport a la companyia beneficiària en el contacte amb programadors que puguin acollir l’espectacle a les seves sales.
 • Suport de l'agència aPortada en la comunicació estratègica i la presentació de l’espectacle guanyador (media training, presentació, passi de gràfics, invitació premsa, gestió d’entrevistes, reportatges, agendes, etc.), no només des del punt de vista de la gestió, sinó també de la formació dels beneficiaris en la importància de la comunicació a l’hora d’afrontar un projecte teatral.
 • Novetats de l'edició 2014

 • Dotació econòmica de 3.000€ per al desenvolupament del projecte escollit.
 • Destinataris

  El projecte s’adreça a joves creadors i col·lectius professionals o en vies d’inserir-se en la professionalització, de fins a 35 anys. En el cas dels col·lectius i les companyies, s’haurà d’establir un responsable del projecte. Tant el responsable com almenys el 60% dels integrants han de situar-se per sota de l’edat límit. La beca es dirigeix a artistes amb projectes originals i inèdits, i es valorarà especialment la innovació i solidesa del projecte. Les obres poden ser muntatges de textos clàssics o contemporanis, de nova dramatúrgia (originals o adaptacions) o de creació col·lectiva, i han de trobar-se en disposició de ser muntats i presentats públicament.

  Presentació de candidatures

  Per inscriure's com a candidat a la convocatòria de la Beca Desperta, cal remetre el formulari d’inscripció i un dossier amb la memòria del projecte, segons el guió corresponent. Els candidats podran adjuntar com a annex tota la informació i el material que considerin oportuns. Tot plegat, haurà de presentar-se entre l'1 i el 31 d’octubre de 2013, en format pdf, al correu electrònic nauivanow@gmail.com, o presencialment a l’oficina de la Nau Ivanow (de dilluns a divendres de 9h a 14h).

  La documentació presentada haurà d'incloure:

  - Formulari d'inscripció i fotocòpia del DNI de tots els membres del projecte.

  - Memòria del projecte.

  - Currículum de tots els membres del col·lectiu.

  - Text de l’obra (complet o, almenys, un 50%) o estructura en cas d’obres de creació col·lectiva.

  - Informació complementària de l’obra (annex): esborranys, dibuixos, esquemes, etc.

  - Informació complementària sobre l’artista o col·lectiu (annex): material gràfic i/o audiovisual de projectes anteriors, recull de premsa, etc.

  Criteris de valoració

  El jurat valorarà els projectes en funció de la seva originalitat i el valor artístic i impacte, així com per la seva viabilitat tècnica i la trajectòria professional de l’artista o col·lectiu.

  Condicions

  - La cessió de la sala d’assaig serà de 6 setmanes, del 17 de febrer al 23 de març de 2014, a mitja jornada, l’horari del qual es pactarà amb la companyia beneficiària. Durant les 6 setmanes de residència a la Nau Ivanow, la companyia disposarà d’accés al Viver de Creadors per a tasques de gestió i producció.

  - La representació de l’obra davant del públic es durà a terme en 8 funcions al març de 2014.

  - aPortada donarà suport a la companyia en la comunicació estratègica de l’espectacle a través de la gestió de la presentació de l’espectacle, la gestió d’entrevistes i reportatges, el contacte amb mitjans de comunicació, l’assessorament en disseny gràfic, en gestió de xarxes socials i en formació (media training).

  - La selecció del projecte beneficiari de la beca anirà a càrrec d’un jurat format per professionals del sector i representants de la Nau Ivanow i aPortada, la decisió del qual serà inapel·lable. Si ho creu convenient, el jurat podrà sol·licitar una entrevista amb els finalistes perquè facin una exposició del projecte. El jurat pot declarar el premi desert.

  - La Nau Ivanow i aPortada, amb els seus logotips, s’inclouran com a coproductors en els crèdits i en tot tipus de material de comunicació i difusió de futures exhibicions. Durant el període d’assajos i de representació establerts a la beca, els drets d’exhibició de l’obra se cediran a la Nau Ivanow.

  - Durant les setmanes d’assaig, el jurat anirà avaluant el treball del col·lectiu beneficiari de la beca i supervisarà el compliment del calendari establert. Abans de l’exhibició, es farà, com a mínim, un assaig obert davant el jurat perquè doni el vistiplau a la representació de l’obra en públic.

  - La Coordinadora de Teatres Independents de Catalunya col·laboren amb la Beca Desperta facilitant a la companyia l’accés a la programació a algunes de les seves sales. Les dates per a aquestes representacions es concentraran en les setmanes següents a l’estrena a la Nau Ivanow.

  - Serà decisió de la companyia beneficiària la realització de les possibles representacions en altres sales que es puguin derivar de la beca Desperta, fruit de les col·laboracions d’altres institucions del sector en aquest projecte. Les condicions d’aquestes representacions es pactaran entre la companyia i la sala, sense participació de la Nau Ivanow en la negociació ni en les despeses generades per aquests bolos.

  - La beca Desperta no és incompatible amb altres premis i subvencions, sempre que l’obra no s’hagi representat mai públicament.

  Resolució

  El veredicte del jurat es farà públic durant la segona quinzena del mes de novembre de 2013

  Nau Ivanow – aPortada

  Barcelona, juliol 2013

  La Beca Desperta és una iniciativa d'aPortada Comunicació i la Nau Ivanow. Facebook: Nau Ivanow i aPortada