Què és

La Nau Ivanow i aPortada Comunicació organitzen la Beca Desperta amb la voluntat de donar suport a la creació teatral més jove i fresca tot oferint un espai amb les condicions tècniques adients per a la creació, producció i exhibició d’una obra de teatre, així com els recursos necessaris per a la difusió i comunicació del projecte.

La Beca Desperta s’emmarca dins l’Àrea de Suport a la Creació de la Nau Ivanow, una àrea especialitzada en arts escèniques i que cobreix totes les fases del procés de creació.

Amb l’objectiu d’impulsar la creació teatral més jove, la Beca Desperta vol contribuir a l’entrada dels joves creadors a les xarxes de difusió artística professionals, a través de l’establiment del marc adient per a la creació i desenvolupament d’un projecte escènic i el contacte tant amb el públic com amb els programadors.

Més enllà de donar els recursos per a la posada en marxa d’un espectacle, des de la creació fins a la difusió, la Beca Desperta ofereix una experiència formativa als joves creadors, que els doni els recursos i les habilitats necessàries per a futurs reptes professionals, tot incidint en el procés de creació i producció, l’exhibició i la comunicació. Es tracta, doncs, de potenciar la vida del projecte més enllà de la Nau Ivanow.

Organitzadors
Nau Ivanow                 aPortada atrium
Institucions col·laboradores
                                
Col·laboradors
Amb el suport de

La Beca Desperta és una iniciativa d'aPortada Comunicació i la Nau Ivanow. Facebook: Nau Ivanow i aPortada